Selasa, 28 Desember 2010

Panatacara atur wekdal Waosan Pustaka Suci Al Qur'an

Adicara salajengipun inggih menika Kumandhanging Waosan Ayat Pustaka Suci Al Qur'an. Dhumateng panjenenganipun ingkang sampun piniji, nuwun inggih ................................................kula sumanggaaken. Sumangga, Nuwun.

===========(Waosan Pustaka Suci Al Qur'an)

Mekaten waosan ayat suci Al Qur'an ingkang sampun kawaos panjenenganipun ................................, mugi-mugi saged anambahi raos iman kula panjenengan sedaya dhumateng Allah SWT. Allahumma amin. Dhumateng panjenenganipun .................................................... kula aturaken agunging panuwun.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 engkang sampun komentar:

Posting Komentar