Selasa, 28 Desember 2010

Atur Panatacara Badhe Mau'idzah Hasanah

Para rawuh saha para tamu ingkang tuhu kinurmatan. Putra temanten kekalih sampun lenggah malih wonten sasana rinengga, sumangga kula dherekaken tumapak adicara ingkang salajengipun.
Ndungkap adicara salajengipun inggih menika Mau'idzah-hasanah minangka sanguning para putra temanten anggenipun badhe ambyur lelumban ing madyaning bebrayan agung. Dene ing kalodhangan menika Mau'idzah Khasanah badhe kasuwunaken dhumateng panjenenganipun Bp/Simbah Kyai .................................................... Dhumateng panjenenganipun kula sumanggaaken. Sumangga, nuwun.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 engkang sampun komentar:

Posting Komentar