Selasa, 28 Desember 2010

Panatacara atur wekdal Panampi Temanten

Salajengipun Atur Panampi ingkang badhe kasalirani panjenenganipun Bp ...........................................
Dhumateng panjenenganipun kula sumanggaaken. Sumangga, nuwun.

========(Tampi Temanten)=======

Terang terwaca cetha Atur Panampi ingkang sampun kasalirani panjenenganipun Bp ................................... Dhumateng panjenenganipun kula aturaken agunging panuwun.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 engkang sampun komentar:

Posting Komentar