Selasa, 28 Desember 2010

Panatacara atur wekdal Pambagyaharja

Adicara salajengipun inggih menika Atur Pambagyaharja saking panjenenganipun ingkang hamengku gati nuwun inggih panjenenganipun Bp/Ibu ......................(pemangkugati)....................... ingkang badhe dipun sulih salirani dening panjenenganipun Bp....................................... Dhumateng panjenenganipun Bp ......................................... kula sumanggaaken. Sumangga, Nuwun.

===========(Atur Pambagyaharja)==============


Kanthi terang terwaca cetha kaduk ruruh hangarah prana anggenipun Bp/Ibu ...................(pemangkugati)................. ngaturaken wedharing gantha wigatosing perlu, ingkang sampun tinalang basa dening panjenenganipun Bp .................................. Dhumateng panjenenganipun kula aturaken agunging matur nuwun.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 engkang sampun komentar:

Posting Komentar