Selasa, 28 Desember 2010

Panatacara atur wekdal Pasrah Temanten Kakung

Panjenenganipun para tamu, para rawuh kakung sumawana putri ingkang dhahat kinurmatan, minangka adicara ingkang salajengipun inggih menika Atur Pasrah putra temanten kakung. Dhumateng panjenenganipun ingkang sampun piniji minangka duta saraya pasrah, wekdal saha papan kula sumanggaaken. Sumangga, nuwun.

===============(Pasrah Temanten Kakung)===============

Satuhu tatas titis, wijang gamblang atur pangandika panjenenganipun ingkang sampun hamasrahaken putra temanten kakung. Dhumateng panjenenganipun kula aturaken agunging matur nuwun.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 engkang sampun komentar:

Posting Komentar