Sabtu, 28 September 2013

Tips Menghilangkan Noda di Baju

Pak Umar si bos kantor isuk maeng nesu-nesu, amergo ono karyawane seng ngangge klambi reget.
"Udin, nek sesok maneh aku ngerti koe ngangge klambi reget nyang kantor tak pecat koe sesok" Pak umar moring-moring marang Uding sang karyawan.
"Sepurane, Pak. sragam kulo namung niki, mboten gadhah serep" Jawab Udin membela diri.
"Iyo tapi mbok yo diumbah, moso klambi reget koyo ngno dingge nyang kantor, seh? padakne nyang warung ae."
"Padahal sampun kulo umbah lo Pak niki, reget niki angel di icali." Udin tetep ngeyel
"Lha emange bar kok umbah kok jemur nengdi?" Pak umar takon.
"Teng wingking griyo, Pak." Jawab udin ndredek
"Sesok maneh yen ngumbah klambi ojo di jemur neng mburitan, reget ing klambimu iku angel ilange yen kok jemur ing mburitan" Pak umar aweh saran
"Lha terus dijemur teng pundi?" Udin takon penasaran
"Njajal sesok umbahen klambimu gek jemuren neng pager ngarep omahmu" nasehat Pak Umar

Sesok Isuk'e

"Nah, yo ngno lo nek nyang kantor kie klambine seng resik koyo ngno kui" Pak Umar seneng amergo Udin wes ngangge kalambi resik.
"Tapi niki klambi anyar pak, sanes seng dek wingi" udin njelasne
"Lha terus klambimu wingi?" Takon Pak Umar
"Alhamdulilah, berkat nasehat bapak klambi kulo wingi kulo umbah gek kulo jemur teng ngajeng griyo" Jawab Udin.
"Gek piye, ilang to reget ing klambimu wingi iku?"
"Ilang sih ilang pak, tapi mboten namung regete sing ilang, sak klambi-klambine ilang di gondol maling." Udin mrengut lan Pak Umar nglunuh ngaleh ethok-etkok gak krungu tapi ngalih karo ngempet ngguyu.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

3 engkang sampun komentar: