Sabtu, 17 Mei 2014

Contoh Atur Panampi Temanten

Panjenenganipun ingkang kinabekten, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mestuti dhumateng pepoyaning kautamen, ingkang dhahat pinundhi. Langkung-langkung panjenenganipun Almukarrom .............................. ingkang dhahat kinurmatan. Panjenenganipun para ‘Alim, para 'Ulama, para Kyai, lan para Ustadz ingkang tansah kaantu-antu berkah pendonga miwah pitutur luhuripun. Para pangreh pangemban pangembating praja minangka pangayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana. Sumawana sanggyaning para rawuh, para pilenggah, kakung miwah putri, saha para sanak kadang wredha mudha, ingkang tansah winantu ing suka rahayu. Langkung-langkung panjenenganipun Bp ......(duta pasrah).......... ingkang minangka duta saraya pasrah temanten kakung/putri dalah para kadang pengombyong temanten saking .........(desa)............. ingkang pantes sinuba sagunging pakurmatan.
Langkung rumiyin kula ngonjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah SWT, karana sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dhumateng panjenengan sedaya lan kula, sahengga wonten menika wekdal kula panjenengan saged makempal wonten menika papan kanthi pinaringan kawilujengan tuwin karaharjan mboten manggih alangan setunggal menapa. Pramila saking menika kula ikroraken kanthi maos kalimah tahmid 'alhamdulillahirobbil'alamin.'
Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados pepanutaning ummat sejagat nenggih Sang Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kula panjenengan antu-antu syafangatipun wonten yaumil qiyamah. Allahumma amin.
Sanggya para rawuh para adilenggah ingkang tansah winengku ing suka rahayu, kakung miwah putri.
Kula aminangkani Bp/Ibu .........(pemangkugati)............ keparenga tumanggap atur menggah atur pasrah panjenenganipun ...........(duta pasrah)............ ingkang sampun kepareng hamasrahaken putra temanten kakung/putri.
Ingkang sepisan, atas nami Bp/Ibu .........(pemangkugati)....... sakulawarga, kula ngaturaken sugeng rawuh lan agunging panuwun ing sarawuh panjenengan sarombongan, para pengombyong temanten kakung/putri saking ..........(desa).......... Mugi-mugi rawuh panjenengan punika dadosa lantaranipun tambahing pasedherekan antawisipun warga .............(jeneng desa)......... ngriki kaliyan ...........(jeneng desa)...............
Kaping kalihipun, menggah salam taklimipun Bp/Ibu ...........(besan)................. kula tampi , lan sak kosok-wangsulipun salam taklim saking Bp/Ibu ..........(pemangkugati)........... katur dhumateng Bp/Ibu ..............(besan)........ dalah gotrah kulawarga. Kula ikroraken kanthi atur “ 'Alaika wa'alaikum salam wr.wb.”
Salajengipun, keplasing sedya panjenengan amasrahaken putra temanten kakung/putri , Bp/Ibu .......(pemangkugati)............ sakulawarga nampi kanthi asta kalih lan kanthi suka gumbiraning manah, sinartan nyuwun wewahing pangestu, mugi-mugi para putra temanten menika sagedta dados pasangan ingkang sakinah, mawaddah, warohmah, bagya mulya, guyub rukun, atut runtut, ingkang mugi tansah pikantuk berkah, wiwit donya dumugi akhirat, enggal pinaringan momongan ingkang soleh solihah, migunani dhateng sesami, migunani dhateng agami lan negari saha tansah atul manembah mring Gusti.
Wondene menggah panggulawenthahing putra temanten menika sumangga sami-sami sesarengan, menawi pinuju wonten ngriki inggih saksaged-saged sakkuwaos kula sabrayat, lan menawi pinuju wonten ...........(jeneng desa).............. inggih semanten ugi sumangga kagulawenthah ingkang kados makaten.
Panjenenganipun para pengombyong temanten ingkang satuhu kinurmatan, mawantu-wantu panyuwunipun Bp/Ibu .........(pemangkugati).......... gotrah kulawarga, keparenga andumugekaken anggenipun samya lelenggahan ngantos dumugi titiwanci purnaning pahargyan ing siang/dalu menika kanthi mardu mardikaning penggalih, saha menawi wonten kekirangan saha kalepatan anggenipun Bp/Ibu .........(pemangkugati)........... sakulawarga nampi rawuh panjenengan keparenga hangluberaken samodraning pangaksami.
Wondene saparipurnaning pahargyan samangke panjenengan sarombongan kepareng badhe kondur, kula namung saged ngaturaken sugeng kondur, mugi rahayu ingkang tansah pinanggih dumugi ing dalem, nir-baya, nir-wikara, nir-ing-sambekala. Syukur-syukur samya kersa pinarak lan nyipeng wonten panggenan kula.
Ing wasana, kados kirang wicaksana menawi kula matur kathah-kathah, mbok bilih anggen kula matur, anggen kula nampi, mboten andadosaken sarjuning penggalih, kula pribadhi tansah nyuwun agunging sih samodra pangaksami.
Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

5 engkang sampun komentar:

 1. http://www.mentaripoker.com/mentaripk/index.php

  http://p0keruangasli.blogspot.com/

  MENTARIPOKER PROMO..!!!
  PARA PECINTA MENTARIPOKER SEKARANG INI
  KAMI MENGADAKAN PROMO UNTUK SEMUA PEMAIN
  BAIK YANG BARU AKAN MENDAFTAR..ATAUPUN YANG SUDAH
  MENDAFTAR...
  PROMO APAKAH ITU?
  NAH UNTUK PARA PEMAIN YANG MELAKUKAN DEPOSIT AKAN DI BERIKAN BONUS BERUPA CHIP SEBESAR ANGKA DEPOSIT MEREKA
  sebagai contoh: pemain melakukan deposit sebesar Rp.50.000
  maka setelah mengklaim bonus.. chip yang diterima pemain ada 50.000 + 50.000
  MENARIK BUKAN??!!
  JANGAN TUNGGU LAGI SEGERA MARI BERGABUNG DAN BERMAIN
  BERSAMA DI MENTARIPOKER.COM

  SYARAT & KETENTUAN
  1.bonus PROMO akan di kirimkan secara langsung setelah pemain melakukan deposit (baca keterangan cara klaim bonus dibawah )
  2.para pemain tidak bisa melakukan
  WD sebelum turnover/fee/pajak belum mencapai 30x lipat dari angkat deposit
  akumulasi turnover permainan bisa di cek melalui live chat kami...
  3. min deposit 50rb
  max deposit 200rb
  untuk para pemain yang melakukan deposit diatas 200rb rupiah.. maka yang dihitung untuk mendapatkan bonus promo
  hanya 200rb
  4.apabila 1 pemain melakukan deposit sebanyak 50rb akan mendapatkan bonus 50rb.. dan apabila chip habis dan melakukan deposit 50rb
  lagi maka harus menunggu selama 6 jam terlebih dahulu sebelum dapat mengklaim bonus prom0 dari angka deposit..
  batas maksimal klaim bonus tetap max deposit 200rb per hari
  5. Klaim Promo bonus berlaku 1 x 12 jam dari jam register/deposit
  6. Promo bonus dapat berakhir sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan secara lisan maupun tulisan (bonus yg diklaim sesudah tanggal promo berakhir tidak akan kita layani).
  7. Keputusan dari pihak mentaripoker adalah MUTLAK
  8.PARA PEMAIN DI HARUSKAN MENGKLAIM BONUS SEBELUM BERMAIN.. APABILA PEMAIN MELAKUKAN DEPOSIT DAN BERMAIN BARU MENGKLAIM BONUS.. MAKA TIDAK AKAN DILAYANI

  Cara Klaim Bonus PROMO

  1. Terlebih dahulu harus melakukan Registrasi di Mentaripoker
  2. Masuk ke menu memo, tulis form Klaim voucher untuk promo bonus
  3. Kemudian Tunggu balasan Memo dari admin mentaripoker akan memberikan kode voucher bonus .
  4. Setelah mendapatkan balasan dari admin masukan Kode voucher tersebut pada kolom keterangan di menu deposit .
  5. Livechat digunakan apabila Klaim bonus belum bisa di lakukan

  PERHATIAN..!!!! apabila pemain belum melakukan deposit dan mencoba untuk mengklaim bonus.. maka id akan kami blokir/delete secara permanen.
  setiap pemain yang telah mendapatkan code voucher.. walaupun tidak mengklaim bonus nya.. ditetapkan telah mengikuti promo mentaripoker dan diharuskan mengikuti aturan wd
  sebalik nya apabila pemain melakukan deposit kemudian bermain di table.. setelah bermain pemain melakukan WD maka tidak akan bisa mengklaim bonus

  BalasHapus
 2. malah ngelu sirahku moco tulisan njowo @_@

  BalasHapus

 3. PROMO 100% IS BACK....!!!!!
  Salam royalflush99 untuk semua para pecinta royalflush99
  setelah promo spektakuler berakhir.. maka tidak perlu tunggu lama...
  hari ini juga kami luncurkan promo bonus 100% is back
  untuk para pemain lama royalflush99 tentu nya sudah tidak asing lagi.. karena
  kami pernah meluncurkan promo 100% ini... dan kini promo itu berlaku kembali
  buat para pecinta setia royalflush99
  sesuai nama nya... pemain yang melakukan deposit.. akan mendapatkan bonus
  chip sebesar nilai deposit yang disetorkan ( syarat & ketentuan berlaku)

  syarat dan ketentuan

  1. bonus chip 100% akan di kirimkan secara langsung setelah
  pemain melakukan deposit (baca keterangan cara klaim bonus dibawah )
  2.para pemain tidak bisa melakukan
  WD sebelum turnover/fee/pajak belum mencapai 30x lipat dari angkat deposit
  3. minimal deposit 50rb
  maximal deposit 1jt
  per 1 x deposit.. berarti setiap pemain hanya dapat mengklaim bonus 100%
  apabila jumlah deposit tidak melebihi jumlah maximal deposit.. apabila ada
  pemain yang melakukan deposit diatas 1jt maka yg dihitung untuk
  mendapatkan bonus 100% ada lah 1jt
  4.klaim bonus 100% berlaku 1x12 jam dari jam register/deposit atau di anggap hangus
  5.Promo bonus 100% is back dapat berakhir sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan
  secara lisan ataupun tulisan ( bonus yang di klaim sesudah tanggal promo berakhir
  tidak akan dilayani)
  6.Keputusan dari pihak royalflush99 adalah mutlak tidak dapat diganggu gugat

  BalasHapus
 4. YUK JOIN SITUS POKER ONLINE AMAN DAN TERPERCAYA WWW.ROYALFLUSH99.COM BURUAN GABUNG...


  kunjungi blog kami http://chaniaj.blogspot.com/

  BalasHapus