Sabtu, 27 Agustus 2016

Mukidi Episode Numpak Bis

Mukidi (8 th) Cah Klaten arep lungo, diterke mbok'e nyegat bis.

Kernet bis, "Suroboyo, Suroboyo, bu?".

Mbok e mukidi "Pak tulung nggih, mengke nek pun tekan Jombang, lare niki dikandani.

Kernet: "nggeh bu, tariiiikkk".

Nang terminal Solo mukidi takon kernet bis, "Wes cedhak Jombang durung Lik?".
Kernet: "Durung lee ... jek suwe".
Ora let suwe tekan Sragen, mukidi takon maneh, "Wes tekan Jombang Lik?".
Kernet: "Durung Lee ..... jik uuuaduuooohh".
Mukidi bosen ora tekan-tekan. Akhire keturon. Bus terus mlaku arah Suroboyo. Ora kroso bis wes ngliwati Jombang. Kenek lali pesenane mbok e mukidi Bareng kelingan, kernet langsung omong nang sopir, "Duuh kang, aku duso nang bocah kui, karo nuding mukidi seng lagi turu nggleser.
Sopir, "Lho kenopo, to?".
Kernet, "Mau mboke nitipke, yen tekan Jombang bocahe tulung kandanono".
Sopir, "Wah, lha piye kowe kui. Jombang wes kliwat adoh", Jawab sopire, bingung.

Tujune sopire apikan, gelem balik nang Jombang. Sak wise njaluk persetujuan penumpang liyane, mergo mesakke karo si mukidi Sak wise bis tekan Jombang, mukidi digugah.

Kernet, "Lee ...tangi lee. Wes tekan Jombang, ki", karo nggoyang goyang awakke mukidi

Mukidinjenggirat, "Wes tekan Jombang lik?", Karo grusa grusu mbukak kantong, ngetokke sangune; sego sambel, lawuhe iwak asin.

Kernet takon, "Arep mudhun kene le?".

Mukidi "Ora Lik..... wong aku arep nang Suroboyo. Mau mbokku pesen, sangune mengko dipangan nek wes tekan Jombang wae yo lee", jawab mukidi karo muluk sego.

Kernet, sopir, lan kabeh penumpang muni bareng: "WEDHUUUSS tenan cah iki. tiwase mbaliiik!"

😀😀😛😅😂🏃🏼🏃🏃🏃🏃...

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 engkang sampun komentar:

Posting Komentar