Rabu, 18 September 2013

Silet ing Silit Pitik


Ing tengah kalangan genduren sore maeng, sak wise ambeng tumpeng lan thethek bengek sajen siap, parmin seng lungguh sandingku,bisik-bisik ing kupingku.

"Iki silite pitek mesthi ono silet'e."
"Hus, ojo ngomongne silit pas arep mangan, Saru." Aku pun tolah-toleh, samarku yen ono sing krungu omongane parmin mau.

Tapi sui-sui aku yo penasaran, opo maksute parmin silit pitik kok ono silet'e, opo hubungane? bareng aku takon parmin malah njawab, "Ora becik ngomongne silit ing kalangan kenduren, Saru." Asem tenan aku diwales, lan akhire tetep penasaran sampek genduren bubar.

Sak wise bubar ing dalan pas muleh genduren aku takon maneh,
"nyapo kok silit'e pitik ono silet'e? opo maksutmu, Min?"
Parmin mung ngguyu njur ndudohne brekat seng di gowo, brekat buntelan godong gedang ing njero plastik kresek ireng ditokne njur dibukak,

"Iki lo delok'en brekatku, lawuhe endog godong sesigar, yen silit'e pitik ora ono silet'e ora mungkin endog iki iso sigar separo ngene iki" Ternyata maksute parmin lawuhe endog mung sesigar kok ora endog utuh, #pekok.


Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

3 engkang sampun komentar: