Kamis, 22 Mei 2014

Contoh Panyandra Manten

Swuh rep data pitana, hanenggih pundi ta negari, pundi ta desa, ingkang wonten wisma kang kaeka adi dasa purwa. Eka marang sawiji, adi tembung linuwih, dasa wilangan sepuluh, purwa wus ngarani marang kawitan.

Tinon saking mandrawa pranyata punika satunggaling wisma ingkang mapan ing setunggaling desa kang mujudaken pacrabakan ingkang panjang punjung pasir wukir gemaaaaaah ripah loh jinawi. Nenggih desa ........., kecamatan ........, kabupaten ............. adiningtyas.
Panjang, dawa pocapane. Punjung, dhuwur kawibawane. Pasir, pawedhen. Wukir, gunung. Loh, tegese subur kang sarwa tinandur. Gemah-ripah, ateges murah ingkang sarwa tinuku.

Wusnya mangkono, sanadyan kathah titahing wong bathara kang kasongan ing angkasa sinangga ing pratiwi kinepit ing samodra, parandene, maksih kathaaaaaah titah ingkang samya anggana raras. Awit ngupaya ing sewu desa tan antuk sedasa, satus datan waged jangkep ngaturnya ing kalih.

Mila mangkono, ing sedya hastuti mestuti murih lestantun lampahing budaya. Jinantur ing tutur. Katela tetela, kathah kang maksih trah ingkang dinama-dama, hanggung hanguri-uri lestantuning budaya. Pralambang kang matumpa-tumpa pindha wang-wing wilapa. Mastuti sabda pangandika ujaring para kina ingkang sampun jinempana ing maruta cinandhi ing awiyat, sarta mulat edi endahing budaya luhur marsudi mardawaning budaya tulus. Mangka atekad warsita gupita manggung. Panggung-panggeng panggunging wong sang murang tata, kinarya bebukaning panyandra.

Hanenggih punika wisma, mula kinarya bebukaning panyandra, setunggaling wisma ingkang rinengga-rengga sagunging kaendahan rerupen ingkang maneka warni, satemah adamel edi miwah asri ing pandulu. Sedaya kalawau mratandhani bilih sakalangkung ageng raos bombong kabingahanipun ingkang hangrenggani wisma hamangkugati, hanenggih panjenenganipun Bp ................ ingkang nembe kepareng mbinojakrama atmaja, hangrakit sekar cepaka mulya amiwaha putra mahargya siwi.

Punika ari kang katiti mangsa surya .....[7 Maret 2013]... pinilih minangka dinten sawiji, jinangka dados dinten kabingahan tuwin kabagyan. Mila punika kinempalaken para kadang para sentana miwah pitepangan, mitra lan kanca, kinarya regenging pawiwahan lan pahargyan, pinuji ing suka winantu ing raharja lan basuki.

Mila mangkono, punika luhur-sucining sedya andadosaken adeging desa dados satunggaling papan panggenan ingkang saya panjaaaang punjung dhuwur kawibawane, saya adoh kuncarane, saya jero tancebe, saya malembar jenenge, ingkang celak samya mentiung, ingkang adoh samya mentelung.
Sanadyan ta papan jembar dados katon rupak, bebasan tumpang cukit tepung taritis, anamung setunggal kewala datan wonten warga punika desa ingkang alampah cecengilan punapadene memengsahan lan sesatron. Tansah guyub rukun, datan wonten ingkang alaku drengki, srei, jail-methakil menapadene panasten, tinebih ing laku durjana lan dur angkara. Satunggal kewala datan wonten ingkang kari, tansah samya sakyeg saeka-praya hangagem budi utama tumuju mring kautamen.

Pinunggel semanten rumpaka panyandraning kawontenan, awit yen ta cinandra jangkep sedinten sedalu natas mboten wonten pedhote, bebasan, turah warna kurang candra.

Gampange wong kang munggel kawi, sang panatacara sigra hangacarani pawiwahan samangke. Wonten galap gangsuling atur anggen kula hanyandra kawontenan, mugi diagung ing pangaksama.
Nuwun.
Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

17 engkang sampun komentar:

 1. mantap nih gan infonya. (h) (o)
  ane ijin share ya gan... http://goo.gl/uabhai

  BalasHapus
 2. (o)mantap nih gan infonya.
  ane ijin share ya gan... http://goo.gl/uabhai

  BalasHapus
 3. Terimakasih sudah share, keren gan http://goo.gl/dDyxwh

  BalasHapus
 4. Terimakasih sudah share (o), pokok e keren gan (h) http://goo.gl/dDyxwh

  BalasHapus
 5. Bagus banget info nya gan,, ijin share ya gan http://goo.gl/VRRISo

  BalasHapus

 6. thanks sob untuk postingannya...
  article yang menarik,saya tunggu article berikutnya yach.hehe..
  maju terus dan sukses selalu...
  salam kenal yach...
  kunjungi blog saya ya sob,banyak tuh article2 yang seru buat dibaca..
  http://chaniaj.blogspot.com/

  BalasHapus


 7. Blog yang bermanfaat ini sangat sayang untuk di lewatkan,

  BalasHapus
 8. yuk teman2 main yuk di www.royalflush99.com..asik lo main poker online

  BalasHapus
 9. yuk teman2 main yuk di situs poker online aman dan terpercaya www.royalflush99.com asik lo main poker online

  BalasHapus
 10. http://www.mentaripoker.com/mentaripk/index.php

  http://p0keruangasli.blogspot.com/

  MENTARIPOKER PROMO..!!!
  PARA PECINTA MENTARIPOKER SEKARANG INI
  KAMI MENGADAKAN PROMO UNTUK SEMUA PEMAIN
  BAIK YANG BARU AKAN MENDAFTAR..ATAUPUN YANG SUDAH
  MENDAFTAR...
  PROMO APAKAH ITU?
  NAH UNTUK PARA PEMAIN YANG MELAKUKAN DEPOSIT AKAN DI BERIKAN BONUS BERUPA CHIP SEBESAR ANGKA DEPOSIT MEREKA
  sebagai contoh: pemain melakukan deposit sebesar Rp.50.000
  maka setelah mengklaim bonus.. chip yang diterima pemain ada 50.000 + 50.000
  MENARIK BUKAN??!!
  JANGAN TUNGGU LAGI SEGERA MARI BERGABUNG DAN BERMAIN
  BERSAMA DI MENTARIPOKER.COM

  SYARAT & KETENTUAN
  1.bonus PROMO akan di kirimkan secara langsung setelah pemain melakukan deposit (baca keterangan cara klaim bonus dibawah )
  2.para pemain tidak bisa melakukan
  WD sebelum turnover/fee/pajak belum mencapai 30x lipat dari angkat deposit
  akumulasi turnover permainan bisa di cek melalui live chat kami...
  3. min deposit 50rb
  max deposit 200rb
  untuk para pemain yang melakukan deposit diatas 200rb rupiah.. maka yang dihitung untuk mendapatkan bonus promo
  hanya 200rb
  4.apabila 1 pemain melakukan deposit sebanyak 50rb akan mendapatkan bonus 50rb.. dan apabila chip habis dan melakukan deposit 50rb
  lagi maka harus menunggu selama 6 jam terlebih dahulu sebelum dapat mengklaim bonus prom0 dari angka deposit..
  batas maksimal klaim bonus tetap max deposit 200rb per hari
  5. Klaim Promo bonus berlaku 1 x 12 jam dari jam register/deposit
  6. Promo bonus dapat berakhir sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan secara lisan maupun tulisan (bonus yg diklaim sesudah tanggal promo berakhir tidak akan kita layani).
  7. Keputusan dari pihak mentaripoker adalah MUTLAK
  8.PARA PEMAIN DI HARUSKAN MENGKLAIM BONUS SEBELUM BERMAIN.. APABILA PEMAIN MELAKUKAN DEPOSIT DAN BERMAIN BARU MENGKLAIM BONUS.. MAKA TIDAK AKAN DILAYANI

  Cara Klaim Bonus PROMO

  1. Terlebih dahulu harus melakukan Registrasi di Mentaripoker
  2. Masuk ke menu memo, tulis form Klaim voucher untuk promo bonus
  3. Kemudian Tunggu balasan Memo dari admin mentaripoker akan memberikan kode voucher bonus .
  4. Setelah mendapatkan balasan dari admin masukan Kode voucher tersebut pada kolom keterangan di menu deposit .
  5. Livechat digunakan apabila Klaim bonus belum bisa di lakukan

  PERHATIAN..!!!! apabila pemain belum melakukan deposit dan mencoba untuk mengklaim bonus.. maka id akan kami blokir/delete secara permanen.
  setiap pemain yang telah mendapatkan code voucher.. walaupun tidak mengklaim bonus nya.. ditetapkan telah mengikuti promo mentaripoker dan diharuskan mengikuti aturan wd
  sebalik nya apabila pemain melakukan deposit kemudian bermain di table.. setelah bermain pemain melakukan WD maka tidak akan bisa mengklaim bonus

  BalasHapus
 11. NUMPANG PROMO YA teman teman kunjungi SITUS POKER ONLINE AMAN DAN TERpercaya www.royalflush99.com gak bakalan nyesel dech di jamin....

  BalasHapus
 12. hohohoho,,,, saya mau belajar bahasa kawi,,,,

  BalasHapus

 13. situs poker online
  http://bit.ly/1uF3GEKhttp://p0keruangasli.blogspot.com/2014/10/indri-barbie-pembalap-wanita-cantik.html
  Di RoyalFlush99.com. situs judi poker online texas holdem uang asli rupiah .
  Misi kami adalah menyediakan sarana dan pelayanan yang terbaik. terpercaya. tanpa bot.agen. atau admin di Indonesia.
  Dengan keuntungan referral sebesar 20% untuk setiap member yang anda ajak bergabung.
  pastikan semua teman dan kerabat main di RoyalFlush99.com  BalasHapus


 14. http://chaniaj.blogspot.com/
  http://p0keruangasli.blogspot.com/2014/10/pemerkosa-wanita-di-atas-batu-nisan.html
  Di RoyalFlush99,com, situs judi poker online texas holdem uang asli rupiah ,
  Misi kami adalah menyediakan saran dan pelayanan yang terbaik, terpercaya, tanpa bot, agen, atau admin di Indonesia,
  Dengan keuntungan referral sebesar 20% untuk setiap member yang anda ajak bergabung,
  pastikan semua teman dan kerabat main di RoyalFlush99,com

  BalasHapus
 15. Menarik 😊 Monggo mampir dulu kang di adityawidi09.blogspot.com

  BalasHapus