Kamis, 28 Oktober 2010

Paweling Leluhur Tanah Jowo

Peweling Leluhur Nuswantoro Paweling Leluhur Tahan Jawa.

Angidungo piweling kaki,
Sabdopalon pamong nuswantoro,
Ameco sengsarane,
Rakyate nuswantoro gung,
Nampi sasmitaning hyang widdhi,
Kalambangan wong anyabrang,
Prapteng tengah tempuh,
Songko bantere kang beno,
Yoiku ‘ gapuro-sapto-ngesti-aji’
Keh jalmo kang praloyo.

Nandang rekoso wong tanah jawi
Kadyo kersaning sang murbeng alam
Meruhno pro kawulane
Lamunto jagad puniku
Pangeran kang mengku adil
Nuju becik lan olo
Kang nandur kang ngunduh
Nanduro wohing priyonggo
Den alami kinaryo amertandani.

Sarananing peparing warni-warni
Sangkan paran wujuding beboyo
Angrusak tonggo jawine
Wong aglidig datan cukup
Nyambut karyo datan nyekapi
Priyayi akeh kaliren
Sodagar do ambruk
Tatanan akeh kang sirno
Rinusak ing homo katerak ing paceklik
Abot uriping jalmo.

Raharjaning bumi ilang yekti
Mubale hardo sakkelangkung ndodro
Tuhu agung karusakane
Keh padung wanci dalu
Datan tentrem uripe jalmi
Ing rahina akeh begal
Podo rebut ducung
Mbalelo tindak durjono
Nagri kawedan anggenira ngadili
Jalaran tan cilik pidono.

Kalampahan dangune tigang warsi
Jalmo taksih jroning huru-horo
Rebutan sandang pangane
Lali sanak sedulur
Margo tanpa ono sihing ati
Lali angering projo
Amung mburu nafsu
Gyo katunggko praptaniro
Pageblug kang anyar ing tanah jawi
Keh jalma kang praloyo.


Dadyo rusak pro umat sami
Kesandung bae temah praloyo
Tigang wujud dadine
Udan barat angagung
Kayu gung samyo rebah sami
Mlasah sami rebah
Kali beno nggegirisi satuhu
Kadya benaning samudra
Kang katerak datan saged nanggulangi
Larut kableber sirna.

Tanda ingkang sanget anggegirisi
Alun samyo minggah ing daratan
Angrusak tepis wiring
Karyo getering kalbu
Kang dumunung ing kanan kering
Kayu-kayu keh kang kendang
Podo sirno larut
Selo ageng samyo brosto
Gumalundung mblasah katut iline kali
Gumludug swaraniro.

Sakhatahing redi mbledos sami
Nggegirisi urubing dahono
Gumleger sru swarane
Muntah lahar lan watu
Mlabar ngelepi kanan kering
Nrajang wono lan deso
Manungso keh lampus
Kebo sapi gusis samyo
Rojo kayadatan ono sawiji
Tan wonten monggo puliho.

Wasono sebel horoging bumi
Ono lindhu ping pitu sedino
Karyo ngrusak jalmane
Anelo sitinipun
Brekasakan sami kaeksi
Nyeret sagunging jalmo
Ginaruk waluku
Nlisip selo-seloniro
Yoiku jalmo kang weruh sahadat jati
Wisiking hyang suksmo.

Lamun mangke tetenger wus kaeksi
Ingkang prapti ing tanah jowo
Manjat ing tengah rakyate
Kinanthi anak putu
Wujud brekasakan lan demit
Sun sebar kawruh nyoto
Agomo satuhu
Meruhno ing makripat
Gami budhi nenggih kawruh kang sejati
Kinaryan wisik hyang suksmo.

Papesthene nuso tekan janji
Yen wus jangkep pitung atus warso
Kapetung jaman Islame
Musno bali maringsun
Gami budhi madeg sawiji
Sopo kang ngemohno
Yekti nompo bendu
Sun pakakno putuning wong
Nedyo pratondho wastane linun demit
Gegilo meyang leloro.

Dateng weweko tendon demit
Ojo siro samyo angedirno
Anedyo lawan demite
Yekti sira diguyu
Para demit ya putu mami
Ojo anantang yudho
Ngedirno ngelmu
Myang srono marupi-rupi
Kabeh moro tan pasrah ing awak demit
Balik nyabet mring siro.

Jangkane nuso wus akeh wangsit
Wineco ing jalmo kang waskitho
Ing primbon joyoboyone
Janmo tan panggah-pungguh
Wineco sirnaning sepalih
Dene ingkang waluyo
Perlu samyo weruh
Takokno guru kang sejati
Kang wus putus kawruhyo
Wikan manjing alus
Biso ngajal jroning gesang
Wuninga marang sangkan paraning dumadi
Perlu siro upoyo.

Nyatakno yen siro wis wiwit
Kabeh wasitane gurunira
Meruhno makripate
Manungso urip iku
Suket aneng wono petani
Yen wus tekane mongso
Ginaruk waluku
Ingkang mleset seloniro
Iku jalmo kang weruh sahadat jati
Wisiking hyang suksmo.

Menawi siro anyulayani
Marang geguritaniro gesang
Lamun abot pinangkane
Urip iku satuhu
Nggowo sarengate hyang widhi
Kurdo nyidro mring karso
Karsaning hyang Agung
Marang geguritane gesang
Gesang mbabar sangkan paraning dumadi
Waskiyo madyo padho.

Gegelare sahadat sejati
Kerso lamun iku tinggal
Tunggal kabeh myang uripe
Kabeh urip myang lampus
Pratondo yen Agung Hyang Widhi
Kuwoso nganakne jagad
Meyang kuwoso ngukut
Paraniro kabeh sipat
Marang sangkan paraning dumadi
Yekti sumber purnoniro.

Mbabar gesang wujuding dumadi
Gelar wawaraning Kawruh
Waroto poro umate
Tumeko janjinipun
Poro umat ngungkurno kawruh
Tan taksih ngrasuk agomo
Tan weruh kang satuhu
Amung anggondeli sarengat
Agami tan wuningo ing ati
Ngrusakke sang kawulo.

Thathit kliweran ing nuso jawi
Pratondo mring wong nuduhno
Sampurnakno agamane
Yeku kawruh nyoto
Ngelmu nyoto kang sampurno
Duk jaman browijoyo
Ingsun datan purun
Angrasuk agomo islam
Margo ingsun uningo agomo niki
Nlisik saking kang nyoto.

Ngelingono he poro umat sami
Yen siro tan ngetut kersaning wong
Yekti abot panandange
Ingsun pikukuhipun
Nuswantoro ing saindenging
Bawono kang sisih wetan
Asia puniku
Kasigegan swasono
Sabdo kasabdakno mring bawono wadag iki
Lumantar sri Buwono.

Semut ireng ngendog jroning geni
Ono merak memitran lan boyo
Keyong sak kenong matane
Tikuse podo ngidung
Kucing gering kang nunggoni
Kodok newu segoro
Oleh bantheng sewu
Precil-precil kang anjogo
Semut ngangrang angrangsang gunung merapi
Wit ranti woh delimo.
Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

17 engkang sampun komentar:

 1. biasa kopi paste,hehehe....

  BalasHapus
 2. kopas saking pundi kang mas? :O

  BalasHapus
 3. (Maaf) izin mengamankan KEEMPAX dulu. Boleh, kan?!
  Iki makenani gunung merapi seng lagi bar njebluk, yo?

  BalasHapus
 4. Roso Roso
  Ndeso Ndeso
  hehehehehehe

  BalasHapus
 5. wah cakepane jan apik tenan, kaya ana candrasengkala-ne

  BalasHapus
 6. duowo pak..males moco tapi seneng ndelok..ne he..

  BalasHapus
 7. ora ngakon moco, tapi ngakon komen

  BalasHapus
 8. Ono benere tapi ora bener kabeh, salah 1 bijine 9, salah 2 bijine 8, salah 3 bijine 7 lan sak piturute.

  BalasHapus
 9. Your blog is very interesting. I was greatly helped by the information ..
  please visit my blog
  I also want to get acquainted with you .. hopefully with this friendship we grow closer and complement deficiency

  BalasHapus
 10. jual beli obat kuat, alat bantu sex p/w,condom silicon,kesehatan herbal,kosmetik herbal, pelangsing herbal, oil pembesar penis, pembesar payudara. hub/lewat sms divas perkasa: 081228635060(simpati)
  085777606021(indosat)
  085215849800(telkomsel)
  kunjungi web kami:(http://divasperkasa.blogspot.com)

  BalasHapus
 11. bisa diartikan dlm bahasa indonesia ga???

  BalasHapus